TROD, kanser tedavileri konusunda birçok ülke ile eğitim işbirliği için proje başlattı

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), kanser tedavilerinde birçok ülke ile eğitim işbirliği projesi yürütecek.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), kanser tedavilerinde birçok ülke ile eğitim işbirliği projesi yürütecek.Dernek Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kanser tedavisi ve radyasyon onkolojisi alanında insan kaynakları ve altyapı açısından ‘bölgesinin en güçlü ülkesi’ konumunda olduğunu belirtti.Türkiye’nin radyasyon onkolojisi alanında güçlü konumunun 125 yıllık geçmişi olduğunu anlatan Özyiğit, şöyle devam etti: ‘Gerek dünyada gerekse ülkemizde radyoterapinin tarihi 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği işte bu köklü tarihinden aldığı güç ve vizyonla ufkunu sınırlarımız ötesine çevirme kararı almıştır. İşte bu bağlamda ilk adım 9 Nisan 2021 tarihinde atıldı. Yönetim kurulumuz oy birliğiyle aldığı kararla radyasyon onkolojisi alanında dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri ile eğitim iş birliği memorandumunu hayata geçirdi. Bu iş birliğinin birinci fazı Hindistan, Orta Doğu ve tüm Afrika ülkelerini kapsamakta olup ikinci fazının ise Asya, Pasifik, Japonya ve Avustralya bölgelerini kapsaması planlamaktadır.’Özyiğit, TROD’un mevcut memorandumla dünya yüzölçümünün yarısından fazlasını kapsayan bir alanda Türkiye’yi temsil etme olanağına kavuştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ‘Bu bölgede yapacağımız eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Kanser ölümlerinin yüzde 70’inin gerçekleştiği bu büyük coğrafyada TROD olarak doğrudan veya dolaylı olarak dokunacağımız milyonlarca yaşam, bizler için çok ulvi bir vazifedir. Bu bağlamda ilk eğitim kursumuzu, serviks kanserinin büyük bir problem olduğu Nijerya ile 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirdik. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin de ilgi ile izlediği bu kurs ile yolculuğumuza başladık. TROD artık sadece ulusal değil uluslararası alanda da bir güç odağı olma kararlığı ve azmindedir.’