‘Bilimsel olmayan aşı karşıtlığına güvenmeyin’

Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen Türkiye’de bilimsel dayanağı olmayan aşı karşıtlığının yüksek seyrettiğini belirten Öğr.Gör.

Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen Türkiye’de bilimsel dayanağı olmayan aşı karşıtlığının yüksek seyrettiğini belirten Öğr.Gör. Barış Tuncer, ‘Topluma yanlış bilgiler veren ve aşılara karşı kuşku, tereddüt ve güvensizliğe neden olan kaynaklar ortadan kaldırılmadığı taktirde aşılamada istediğimiz rakamlara ulaşmamız çok zor olacak’ dedi.Özellikle sosyal medyadaki aşı karşıtı kampanyalar, propagandalar ve yanıltıcı söylemlere karşı acil önlem alınarak aşılar hakkında bilimsel olmayan, yanıltıcı bilgilerin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Barış Tuncer, ‘Topluma yanlış bilgiler veren ve aşılara karşı kuşku, tereddüt ve güvensizliğe neden olan kaynaklar ortadan kaldırılmadığı taktirde aşılamada istediğimiz rakamlara ulaşmamız çok zor olacak. Güvenilir kaynaklardan bilgi aktarımı sağlanarak aşılama konusundaki bilgi kirliliği ile mücadele edilmeli’ diye konuştu.İnsanlara fayda-zarar hesabı yapmaları ve aşı olmamalarının geri dönülemez sağlık sorunlarına neden olacağının anlatılmasının yararlı olacağını ifade eden Tuncer, ‘Koronavirüs salgının durdurulması, kısıtlamaların kaldırılarak normal hayatımıza geri dönebilmemiz için aşılama-bağışıklama şarttır’ dedi.’YÜZDE 10 AŞI OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMÜYOR, SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINI SAVUNANLARIN ORANI YÜZDE 20’Sağlık Bakanlığı ‘Toplum Bilimleri Kurulu’ üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve ekibinin, 9-15 Nisan tarihlerini kapsayan ve 4 bin 79 kişiyle anket tekniğiyle yaptığı araştırmadan veriler paylaşan Tuncer şu bilgileri paylaştı: ‘Ankete katılanların yüzde 10,7’si ‘Aşı oldum’, yüzde 14,8’i ‘Bulduğum ilk aşıyı olacağım’ derken, yüzde 19,3’ü ‘Aşıya ilişkin tereddütlerim var, beklemekten yanayım’, yüzde 9,8’i ‘Aşı olmayı düşünmüyorum’ diyor. Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde aşıya karşı kuşku ve karşıtlık düzeyinin yaklaşık yüzde 30 olduğu görülüyor. ‘Sürü bağışıklığını’ savunanların oranının yüzde 20 olarak tespit edildiği araştırmada, mevcut aşılara yönelik tereddütleri olanların oranı yüzde 44, aşılara açıkça güven duymadığını belirtenlerin oranı ise 38 olarak tespit edilmiş durumda. Aşı üreten firmalara güven ise yüzde 28 düzeyinde. Aynı araştırmada bilime güvenenlerin oranı yüzde 75, güvenmeyenlerin oranı yüzde 11 olurken, bitkisel tedavilere ve alternatif tıbba’ güvenenlerin oranı ise yüzde 37 olarak bulunmuş durumda.”Araştırmada yüzde 30 olarak bulunan aşı karşıtlığı ve kuşku düzeyinin oldukça yüksek ve üzerinde durulması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum’ diyen Tuncer, bu olumsuz tutumların değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.